RH 2003 2010 2016 Pan. BL
1 White Solid
5 Brick Yellow Solid
18 Nougat Solid
21 Bright Red Solid
23 Bright Blue Solid
24 Bright Yellow Solid
26 Black Solid
28 Dark Green Solid
37 Bright Green Solid
38 Dark Orange Solid
40 Transparent Transparent
41 Transparent Red Transparent
42 Transparent Light Blue Transparent
43 Transparent Blue Transparent
44 Transparent Yellow Transparent
47 Transparent Fluorescent Reddish Orange Transparent
48 Transparent Green Transparent
49 Transparent Fluorescent Green Transparent
102 Medium Blue Solid
106 Bright Orange Solid
111 Transparent Brown Transparent
113 Transparent Medium Reddish Violet Transparent
119 Bright Yellowish Green Solid
124 Bright Reddish Violet Solid
126 Transparent Bright Bluish Violet Transparent
135 Sand Blue Solid
138 Sand Yellow Solid
140 Earth Blue Solid
141 Earth Green Solid
143 Transparent Fluorescent Blue Transparent
151 Sand Green Solid
154 (New) Dark Red Solid
191 Flame Yellowish Orange Solid
192 Reddish Brown Solid
194 Medium Stone Grey Solid
199 Dark Stone Grey Solid
212 Light Royal Blue Solid
221 Bright Purple Solid
222 Light Purple Solid
226 Cool Yellow Solid
268 Medium Lilac Solid
NA 208 Light Stone Grey Solid
NA NA 2 Grey Solid
NA NA 3 Light Yellow Solid
NA NA 6 Light Green Solid
NA NA 9 Light Reddish Violet Solid
NA NA 12 Light Orange Brown Solid
NA NA 22 Medium Reddish Violet Solid
NA NA 25 Earth Orange Solid
NA NA 27 Dark Grey Solid
NA NA 29 Medium Green Solid
NA NA 36 Light Yellowish Orange Solid
NA NA 39 Light Bluish Violet Solid
NA NA 45 Light Blue Solid
NA NA 50 Phosphorescent White Milky
NA NA 100 Light Red Solid
NA NA 101 Medium Red Solid
NA NA 103 Light Grey Solid
NA NA 104 Bright Violet Solid
NA NA 105 Bright Yellowish Orange Solid
NA NA 107 Bright Bluish Green Solid
NA NA 110 Bright Bluish Violet Solid
NA NA 112 Medium Bluish Violet Solid
NA NA 115 Medium Yellowish Green Solid
NA NA 116 Medium Bluish Green Solid
NA NA 118 Light Bluish Green Solid
NA NA 120 Light Yellowish Green Solid
NA NA 121 Medium Yellowish Orange Solid
NA NA 127 Gold Pearl
NA NA 131 Silver Pearl
NA NA 133 Neon Orange Solid
NA NA 134 Neon Green Solid
NA NA 136 Sand Violet Solid
NA NA 145 Metallic Sand Blue Pearl
NA NA 147 Metallic Sand Yellow Pearl
NA NA 148 Metallic Dark Grey Pearl
NA NA 150 Metallic Light Grey Pearl
NA NA 153 Sand Red Solid
NA NA 157 Transparent Fluorescent Yellow Transparent
NA NA 158 Transparent Fluorescent Red Transparent
NA NA 179 Silver Flip/Flop Pearl
NA NA 180 Curry Solid
NA NA 182 Transparent Bright Orange Transparent
NA NA 195 Royal Blue Solid
NA NA 196 Dark Royal Blue Solid
NA NA 198 Bright Reddish Lilac Solid
NA NA 200 Lemon Metallic Pearl
NA NA 217 Brown Solid
NA NA 219 Lilac Solid
NA NA 232 Dove Blue Solid
NA NA 283 Light Nougat Solid
NA NA 308 Dark Brown Solid
NA NA 311 Transparent Bright Green Transparent
NA NA 312 Medium Nougat Solid
NA NA NA 108 Earth Yellow Solid
NA NA NA 123 Bright Reddish Orange Solid
NA NA NA 125 Light Orange Solid
NA NA NA 128 Dark Nougat Solid
NA NA NA 137 Medium Orange Solid
NA NA NA 146 Metallic Sand Violet Pearl
NA NA NA 149 Metallic Black Pearl
NA NA NA 168 Gun Metallic Pearl
NA NA NA 176 Red Flip/Flop Pearl
NA NA NA 178 Yellow Flip/Flop Pearl
NA NA NA 190 Fire Yellow Solid
NA NA NA 193 Flame Reddish Orange Solid
NA NA NA 209 Dark Curry Solid
NA NA NA 210 Faded Green Solid
NA NA NA 211 Turquoise Solid
NA NA NA 213 Medium Royal Blue Solid
NA NA NA 216 Rust Solid
NA NA NA 218 Reddish Lilac Solid
NA NA NA 220 Light Lilac Solid
NA NA NA 223 Light Pink Solid
NA NA NA 224 Light Brick Yellow Solid
NA NA NA 225 Warm Yellowish Orange Solid
NA NA NA 297 Warm Gold Pearl
NA NA NA 301 Silver Pearl
NA NA NA 315 Silver Metallic Pearl
NA NA NA 316 Titanium Metallic Pearl
NA NA NA 321 Dark Azur Solid
NA NA NA 322 Medium Azur Solid
NA NA NA 323 Aqua Solid
NA NA NA 324 Medium Lavender Solid
NA NA NA 325 Lavender Solid
NA NA NA 326 Spring Yellowish Green Solid
NA NA NA 329 White Glow / Glow In The Dark Ink
NA NA NA 330 Olive Green Solid
NA NA NA NA 4 Brick Red Solid
NA NA NA NA 11 Pastel Blue Solid
NA NA NA NA 16 Pink Solid
NA NA NA NA 19 Light Brown Solid
NA NA NA NA 20 Nature Milky
NA NA NA NA 114 Transparent Pink Glitter / Transparent Medium Reddish Violet Glitter Glitter
NA NA NA NA 117 Transparent with Glitter Glitter
NA NA NA NA 129 Transparent Bluish Violet (Glitter) Glitter
NA NA NA NA 139 Copper Pearl
NA NA NA NA 183 Metallic White Pearl
NA NA NA NA 227 Transparent Bright Yellowish Green Transparent
NA NA NA NA 229 Transparent Light Bluish Green Transparent
NA NA NA NA 230 Transparent Bright Purple Transparent
NA NA NA NA 231 Transparent Flame Yellowish Orange Transparent
NA NA NA NA 236 Transparent Bright Reddish Lilac Transparent
NA NA NA NA 284 Transparent Reddish Lilac Transparent
NA NA NA NA 294 Phosphorescent Green Milky
NA NA NA NA 296 Cool Silver Pearl
NA NA NA NA 298 Cool Silver, Drum Lacquered Metallic
NA NA NA NA 299 Warm Gold, Drum Lacquered / Gold Metalized / Gold Laquered Metallic
NA NA NA NA 302 Transparent Light Blue with Glitter Glitter
NA NA NA NA 304 Cool Silver, Diffuse Speckle
NA NA NA NA 306 Copper, Diffuse Speckle
NA NA NA NA 309 Metalized Silver Chrome
NA NA NA NA 310 Metalized Gold Chrome
NA NA NA NA 339 Transparent Fluorescent Green with Glitter Glitter
NA NA NA NA 346 Copper Metallic Metallic
NA NA NA NA NA m1 White Modulex
NA NA NA NA NA m11 Pastel Blue Modulex
NA NA NA NA NA m12 Orange Modulex
NA NA NA NA NA m13 Red Modulex
NA NA NA NA NA m14 Pastel Green Modulex
NA NA NA NA NA m15 Lemon Modulex
NA NA NA NA NA m16 Pink Modulex
NA NA NA NA NA m2 Light Gray Modulex
NA NA NA NA NA m3 Black Modulex
NA NA NA NA NA m32 Light Bluish Gray Modulex
NA NA NA NA NA m33 Pink Red Modulex
NA NA NA NA NA m34 Aqua Green Modulex
NA NA NA NA NA m35 Light Yellow Modulex
NA NA NA NA NA m37 Violet Modulex
NA NA NA NA NA m38 Medium Blue Modulex
NA NA NA NA NA m39 Light Orange Modulex
NA NA NA NA NA m4 Terracotta Modulex
NA NA NA NA NA m40 Charcoal Gray Modulex
NA NA NA NA NA m5 Buff Modulex
NA NA NA NA NA m6 Ocher Yellow Modulex
NA NA NA NA NA m7 Olive Green Modulex
NA NA NA NA NA m8 Teal Blue Modulex
NA NA NA NA NA m9 Brown Modulex
NA NA NA NA NA 109 (PC) Black IR Transparent
NA NA NA NA NA 184 Metallic Bright Red Pearl
NA NA NA NA NA 185 Metallic Bright Blue Pearl
NA NA NA NA NA 186 Metallic Dark Green Pearl
NA NA NA NA NA 187 Metallic Earth Orange Pearl
NA NA NA NA NA 188 Tiny Blue Solid
NA NA NA NA NA 189 Reddish Gold / Gold Metallic Pearl
NA NA NA NA NA 197 Bright Lilac Solid
NA NA NA NA NA 233 Light Faded Green Solid
NA NA NA NA NA 234 Transparent Fire Yellow Transparent
NA NA NA NA NA 269 Tiny-Medium Blue Solid
NA NA NA NA NA 285 Transparent Light Green Transparent
NA NA NA NA NA NA m80 White Modulex
NA NA NA NA NA NA m81 Black Modulex
NA NA NA NA NA NA m82 Dark Gray Modulex
NA NA NA NA NA NA m83 Light Gray Modulex
NA NA NA NA NA NA m84 Dark Green Modulex
NA NA NA NA NA NA m85 Light Green Modulex
NA NA NA NA NA NA m86 Dark Blue Modulex
NA NA NA NA NA NA m87 Light Blue Modulex
NA NA NA NA NA NA m88 Violet Modulex
NA NA NA NA NA NA m89 Red Modulex
NA NA NA NA NA NA m90 Yellow Modulex
NA NA NA NA NA NA m91 Orange Modulex
NA NA NA NA NA NA 7 Orange Solid
NA NA NA NA NA NA 8 Cobalt Blue Solid
NA NA NA NA NA NA 10 (Clear) Transparent
NA NA NA NA NA NA 13 Red Orange Solid
NA NA NA NA NA NA 14 Pastel Green Solid
NA NA NA NA NA NA 15 Lemon Solid
NA NA NA NA NA NA 17 Rose Solid
NA NA NA NA NA NA 30 (Multicombination) Solid
NA NA NA NA NA NA 122 Nature with Glitter Glitter
NA NA NA NA NA NA 132 Black Glitter Glitter
NA NA NA NA NA NA 144 Dark Army Green Solid
NA NA NA NA NA NA 156 Transparent Deep Blue Transparent
NA NA NA NA NA NA 163 (dull sand red) Solid
NA NA NA NA NA NA 173 (transparent red glitter) Glitter
NA NA NA NA NA NA 174 (transparent blue glitter) Glitter
NA NA NA NA NA NA 175 Transparent Green with Glitter Glitter
NA NA NA NA NA NA 228 Transparent Medium Bluish Green Transparent
NA NA NA NA NA NA 240 (Multicombination) Transparent
NA NA NA NA NA NA 293 Transparent Light Royal Blue Transparent
NA NA NA NA NA NA 295 Flamingo Pink Solid
NA NA NA NA NA NA 300 Copper, Drum Lacquered Metallic
NA NA NA NA NA NA 331 Lacquer Ink
NA NA NA NA NA NA 332 Fluorescent Red Ink Ink
NA NA NA NA NA NA 333 Fluorescent Green Ink Ink
NA NA NA NA NA NA 334 Copper Ink Ink
NA NA NA NA NA NA 335 Gold Ink Ink
NA NA NA NA NA NA 336 Silver Ink Ink
NA NA NA NA NA NA 337 Titanium Ink Ink
NA NA NA NA NA NA 342 Conductive Black Speckle
NA NA NA NA NA NA 353 Vibrant Coral Solid
NA NA NA NA NA NA 362 Transparent Blue Opal Transparent
NA NA NA NA NA NA 364 Transparent Medium Reddish Violet Opal Transparent
NA NA NA NA NA NA 429 Yellow Process
NA NA NA NA NA NA 439 Magenta Process
NA NA NA NA NA NA 454 Cyan Process